عکسی از خاطره 19

سیستم صوت و تصویر و ضبط و پخش و به طور کلی اتاق فرمان در برگزاری مراسم در دانشگاه امام رضا علیه السلام همین تصویر زیر است که با دو تا آدم انجام میشد

سیستم صوت رو هم با کلی نامه نگاری و احساس ضرورت ایجاد کردن تونستن تهیه کنن

سیستم برق رسانی سیار هم به سختی انجام میشد

برگزاری یک مراسم برابر با هماهنگی های زیاد و اجرا توسط خیل دانشجویان بود که حوالی سالهای 82 تا 86 انجام میشد

/ 0 نظر / 13 بازدید