یک خاطره از یک فارغ التحصیل 1

خاطره ای که تعریف میکنم، دارای نکات مهمی است،درست که شخصیه اما عمومیت آنرادرانتها خواهید فهمید.

درس عمومی تاریخ انقلاب اسلامی داشتم که این درس هردوهفته یکبار بمدت 3 ساعت درهرجلسه برگزارمیشد.

ماه رمضان سال 82- 83 شب میلاد امام حسن مجتبی درخوابگاه مراسمی برپا بود.منم باید برای هماهنگیهای لازم درخوابگاه میماندم ونمیتونستم به کلاس بروم ازطرفی هم دوجلسه قبلی غیبت کرده بودم وفرجه غیبت دیگرنداشتم.

یکی ازبچه ها دوستش رابرای جشن دعوت کرده بود که اوسوم دبیرستان بود وآرزو داشت دانشگاه راببینه.

منم فرصت را غنیمت دونستم ، ازش خواستم تابجای من بابچه ها به کلاس بره وحاضری بزنه،

وقتی استاد اسم منو برای حضوروغیاب میخونه مهمان دستش رابالامیبره واستاد به تمسخر میگه :چه عجب تشریف آورد ین.دوست ما که جوکلاس بدجوری گرفته بودش میگه:استاد من همیشه سرکلاس شما میام.استاد می پرسه:دوجلسه پیشم حاضربودین؟

دوست مابااعتماد به نفس کامل میگه بله حاضربودم.استادم بالبخند معنا داری ازش میخاد جلسه بعد، قبل شروع کلاس به د فتر اساتید بره!

خبربمن رسید.یاخدا .....چیکارکنم .بدجوری ترسیده بودم.تا دو هفته بعدش دل تو دلم نبود.

اما به برکت ماه مبارک، جلسه بعد عید فطر شد.

دوهفته بعدشم استاد خودش نیومد.

وهمین طورتاهفته های بعد استاد گرام بدلایل:سخنرانی درجلسات، تبلیغات درسفر، کلاسهای حج وزیارت و...کلاسهارو کنسل کردنندومن ایشان رازیارت نکردم.

آن واحد درسی با یک جزوه ناخوانا ونامرتب وبی محتوا توسط استاد به دست دانشجویان رسید وبدین شکل، ترم به سرآمد وحتی استاد برای امتحان درس تاریخ ، به سفر خانه خدا رفته بودن.

و اما نکات مهم:

  1. پیگیری مسئول برگزاری کلاسهابرای کنسل نشدن کلاس

  2. دقت وحسن انتخاب مسئولین درانتخاب استاد مسئولیت پذیرو وظیفه شناس

  3. تلاش وهمت وافر استاد درتهیه جزوه مرتب وپرمحتوا

  4. برای من که بد نشد خطر مهمی ازبغل گوشم گذشت،اما دلم برای  49 دانشجوی دیگه میسوزه که بخشی از تاریخ مهم کشورشان در هاله ای ازابهام باقی ماند ومتوجه نشدن بالاخره انقلاب چگونه پیروز شد؟!

  5. استاد خودش اهل فن بود ودریک فتوای ضربتی با ندادن نمره کمتر از 16 به تمامی دانشجویان رضایت را ازآنان جلب نمود.

  6. خسته نباشید خد مت استاد برای د قت وریزبینی در تصحیح برگها. 

                               حلالشون باشه

 

/ 0 نظر / 30 بازدید